We are here..

MAIN OFFICE
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia (FTKK)
Kompleks Puat Pengajian Jejawi 3
Kawasan Perindustrian Jejawi
02600 Arau, Perlis , MALAYSIA
Telefon: -04 - 9798751 | Fax:  04-9798755

 

TAMAN MUHIBBAH OFFICE

Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia (FTKK)
Kompleks Pusat Pengajian Jejawi 2
Taman Muibbah, Jejawi
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 04-9798154 | Fax: 04-979 8178
 

Search